Lastniki

Etažni lastniki imajo pravico predlagati in odločati o investicijsko-vzdrževalnih delih na svojih objektih. Zaradi učinkovitejšega delovanja v večstanovanjskih objektih je priporočljivo, da se za sodelovanje z upravnikom imenuje predstavnika etažnih lastnikov, ki upravniku sporoča eventuelne okvare na objektu, spremembe števila oseb po posameznih stanovanjih ipd. Priporočljivo je imenovati nadzorni odbor, ki naj bi imel tri člane. Ta odbor nadzoruje storitve upravnika, ki izhajajo iz pogodbe o opravljanju upravniških storitev, predlaga predloge sklepov (če lastniki glasujejo s podpisovanjem listine) ter daje pobude upravniku.