Najemniki

Najemniki so dolžni vzdrževati ter opravljati vsa dela, ki so potrebna za to, da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo po Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.