Storitve

Za vas opravljamo pogodbeno vse storitve upravljanja nepremičnin, ki nam jih narekujejo Stanovanjski zakonStvarnopravni zakonik ter Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb in so vezani na nemoteno obratovanje ter vzdrževanje stavb. Storitve upravljanja stanovanj in poslovnih prostorov obsegajo opravila, ki jih lahko razvrstimo v več skupin.