Rezervni sklad

Vzdrževanje vsake hiše je neločljivo povezano s finančnimi sredstvi. Rezervni sklad, v katerega mesečno vplačujejo etažni lastniki glede na površino stanovanja ter starost hiše, je namenjen izključno za zbiranje teh sredstev. Namen rezervnega sklada je tako po eni strani zagotoviti sredstva za vzdrževanje hiše, po drugi strani pa porazdeliti finančno breme lastnikov na daljše obdobje.