Na podlagi obvestila oziroma prijave Stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica (SSMONG) smo z zunanjimi izvajalci: Gorkič Roman s.p., Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in Suhadolnik Miloš s.p., organizirali in uspešno zaključili sanacijo počene vodovodne cevi na Vojkovi cesti 101 v Novi Gorici.