Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, je pripravilo odgovor glede
delitve oz. razdeljevanja stroškov za razkuževanje večstanovanjskih objektov. Spodaj povzemamo odgovor
glede delitve stroška za razkuževanje.

“Stroški razkuževanja večstanovanjskih stavb bremenijo lastnike stanovanj in najemnike, če gre za stanovanja
na katerih obstoji najemno razmerje. Stroški razkuževanja skupnih delov večstanovanjskih objektov niso
stroški vzdrževanja, pač pa gre za obratovalne stroške, zato za te namene ni mogoče koristiti sredstev rezervnih
skladov. Stroški, ki nastanejo zaradi razkuževanja, se delijo med lastnike in najemnike po kriteriju števila enot
v enakem deležu, kot ga določa 26. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št 60/09,
87/11 in 85/13). Kriterij število posameznih enot namreč velja za delitev vseh stroškov, ki nastanejo ne glede
na uporabo skupnih delov, tudi za deratizacijo, dezinsekcijo in druge sanitarne preglede in je v tem primeru, ko
je potrebno spodbujati solidarnosti in medsebojno pomoč, tudi najbolj primeren.”

V upanju, da boste obvestilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo.

Vaš upravnik,
Solkan, 4.5.2020