Storitve

strokovna in druga opravila
PODROBNEJE

opravljamo vse storitve upravljanja nepremičnin, ki nam jih narekujejo zakoni in pravilniki

Lastniki

pravice in obveznosti lastnikov
PODROBNEJE

etažni lastniki imajo pravico odločati o vzdrževalnih delih na svojih objektih

Najemniki

pravice in obveznosti najemnikov
PODROBNEJE

kako uporabljati najeto nepremičnino in kakšne pravice imajo najemniki

Rezervni sklad

za lažje vzdrževanje s finančne strani
PODROBNEJE

namen rezervnega sklada je zagotoviti sredstva za vzdrževanje ter porazdeliti finančno breme lastnikov

Merila

za določitev prispevka v rezervni sklad
PODROBNEJE

površina posameznega dela v etažni lastnini, starost ter rekonstrukcija nepremičnine

Obrazci

vloge, razpisi za eko sklad ipd.
PODROBNEJE

vloge za razpis eko sklada za nepovratne finančne spodbude, prijava števila stanovalcev ipd.